VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(MEGA-STEROIDY)

Seskupeny pod názvem „mega-steroids.com“ nebo „Site“.

PREAMBULE

Tyto podmínky jsou uzavřeny výhradně mezi mega-steroids.com (dále jen „mega-steroids.com“ nebo „web“) a každým, kdo na webu provede nákup. mega-steroids.com, dále jen „uživatel internetu“ a společně jako „strany“.

Uživatel internetu prohlašuje, že je plnoletý a má zákonnou způsobilost k provedení objednávky na tomto webu. Strany se dohodly, že jejich vztahy se řídí výhradně těmito podmínkami. Tyto podmínky se mohou změnit. Rozumí se tedy, že použitelnými podmínkami jsou podmínky platné na místě v době zadání objednávky na stránce.

ČLÁNEK 1 - DOSTUPNOST

Naše produktové nabídky a ceny jsou platné, dokud jsou na Stránkách viditelné, s výjimkou zvláštních operací, jejichž trvání a platnost je na Stránce uvedena. Uživatel internetu je vyzván, aby zkontroloval dostupnost prodaných položek na informační stránce každého produktu.

Pokud si objednáte položku, která by se ukázala jako nedostupná mega-steroids.com, vyhrazuje si právo změnit produkt za ekvivalent za stejnou nebo dražší cenu, s výhradou zabránění uživateli internetu. Uživatel internetu se může také rozhodnout pro úplné zrušení objednávky, s výhradou předchozího oznámení zákaznické službě mega-steroids.com.

ČLÁNEK 2: OBJEDNÁVKA

Objednáváte na mega-steroids.com?

Zadání objednávky se provádí v několika krocích:

  • Uživatel internetu naplní svůj košík produkty,
  • Uživatel internetu si vybere způsob doručení,
  • Uživatel internetu si vybere způsob platby
  • Uživatel internetu potvrdí objednávku,
  • Uživatel internetu pak obdrží e-mail s registrem své objednávky na mega-steroids.com,
  • Uživatel internetu může objednávku zaplatit,
  • Uživatel internetu vyplní formulář pro potvrzení objednávky,
  • Nakonec uživatel internetu obdrží e-mail s potvrzením objednávky.

E-mail s potvrzením objednávky znamená, že objednávka uživatele internetu přijme mega-steroids.com, čímž tvoří kupní smlouvu mezi stranami. Jakmile je objednávka připravena k odeslání, mega-steroids.com zašle uživateli s internetem přepravní e-mail s číslem nebo číslem sledování a objednávka bude odeslána.

Naše ceny

Ceny zobrazené na webu ve výchozím nastavení jsou v USD a všechny poplatky jsou účtovány.

Ceny produktů zobrazené na mega-steroids.com nezahrnují poštovné u některých obalů nebo ceny jiných volitelných služeb objednaných uživatelem internetu, které jsou navíc.

Tyto informace budou uživatele internetu upozorněny na souhrnné obrazovce před konečným potvrzením objednávky.

Jaké jsou platební metody?

Uživatel internetu může platit za nákupy kreditní kartou prostřednictvím Visa, Carte Bleue, Mastercard, modré E-karty přes web MG. Uživatel internetu je poté vyzván, aby následoval náš výukový program na webové stránce našich partnerů, který musí poté potvrdit.

Uživatel internetu může také provést platbu za své nákupy v hotovosti u některé z agentur MG podle svého výběru.

Nakonec může uživatel internetu platit bitcoiny.

Všechny platební údaje jsou podrobně popsány na webových stránkách v záložce „platební prostředky“.

Držitelé plateb se pravidelně mění, uživatel internetu preferuje držitele platby po platbě. Společnost Mega-steroids.com není zodpovědná, pokud používáte zastaralý držitel. Poplatek odpovídající změně vlastnictví je odpovědností uživatele internetu.

Mega-steroids.com si také vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud probíhá předchozí soudní spory ohledně platby nebo v případě neobvykle vysoké objednávky.

ČLÁNEK 3: DODÁNÍ

Výrobky jsou k dispozici ve všech zemích kromě Brazílie, Austrálie a Spojených států.

Je možné doručit na hromadnou adresu?

V případě doručení na hromadnou adresu uživatel internetu bere na vědomí, že výhoda doručení příkazu mega-steroids.com se zastaví při hromadném doručení na adresu uvedenou v objednávce, produkt může být přijat třetí stranou. V té době dochází k přenosu rizik na uživatele internetu.

V případě dodávky do nepřístupných oblastí pak může být konečné doručení provedeno nezávislým dopravcem kromě dopravce používaného mega-steroids.com. Tato dodávka může mít za následek další poplatky dopravce, mega-steroids.com tyto dodatečné náklady nepokrývá.

Jaké jsou dodací lhůty?

Dodací lhůty inzerované na webu začínají, jakmile jsou produkty objednané uživatelem internetu uvolněny ze skladu, tato zpoždění mohou přesáhnout 30 dní od potvrzení objednávky webem. Uživatel internetu je informován o odeslání své objednávky e-mailem.

Při platbě bankovním převodem začíná dodací lhůta od přijetí převodu internetového uživatele na mega-steroids.com.

V případě doručení reléového bodu se může stát, že Reléový bod vybraný uživatelem internetu je uzavřený (svátky, jiné…). V tomto případě bude balíček uložen v nejbližším předávacím bodě k domovu uživatelů internetu. Tyto informace budou uvedeny ve sledování objednávek. Uživatel internetu má 10 dní od data přijetí v Relay Point k načtení svého balíčku. Po uplynutí této doby bude vrácení považováno za nevhodné a vrácení nebude vráceno společností mega-steroids.com, bude zásilka považována za ztracenou.

Co když budu nepřítomen během porodu?

V rámci dodávky soukromým dopravcem a nepřítomnosti při první návštěvě se dopravce dohodne. V případě doručení na základě rozhodnutí o jmenování dopravce přímo kontaktuje uživatele internetu, aby se dohodl na harmonogramu doručení. V případě absence dohodnutých jízdních řádů musí uživatel internetu oznámit mega-steroids.com nejméně pět (5) pracovních dnů před dohodnutým termínem dodání. V opačném případě budou dodatečné návštěvy účtovány uživateli internetu provozovatelem.

ČLÁNEK 4 - POJIŠTĚNÍ

Uživatel internetu si může zvolit způsob odeslání svého produktu a může uzavřít pojištění pro případ ztráty, poškození nebo zabavení balíčku. Společnost Mega-steroids.com nepokrývá tyto poplatky ani náklady na přepravu a nemůže nést odpovědnost za nepřijetí balíčku uživatele internetu, pokud toto pojištění není vybráno (zaškrtnutím příslušného políčka) při validaci košíku. Web doporučuje uživatelům internetu, aby si vybrali zasílání s pojištěním. Osvědčuje se pouze online monitorování na oficiálním dopravci webu.

- V případě použití pojištění pro ztrátu zásilky musí být použitá dodací adresa úplná, podrobná a dokonale přesná. Jméno a příjmení použité v zaručené dodávce musí být dokonale přesné a úplné. Kromě toho musí být křestní jméno a příjmení použité v zaručené dodávce totožné s jmény v poštovní schránce. Pokud je vaše zásilka doručena a jiná osoba, která není uvedena na zásilce, získá vaši zásilku (soused, příbuzný nebo jiná), nemáte právo na vrácení objednávky.

- V případě použití pojištění pro zabavení zboží, pokud je vaše adresa uvedena na černé listině, nemáte právo na vrácení objednávky. Za černě uvedenou adresu se považuje adresa zapsaná v celním úřadu jako adresa, u které celní orgán zablokoval nejméně jeden balík do 5 let před objednávkou. V případě potvrzení o použití pojištění k celnímu zabavení, zašlete nám prosím novou adresu a nové jméno bez předchozího.

- V případě použití pojištění pro poškození musí být při převzetí zásilky pořízena fotografie, která ukazuje poškození během přepravy, a ihned předána zákaznickému servisu. Uživatel internetu má po obdržení této fotografie dokazující poškození 12 hodin po obdržení. Po uplynutí této doby bude záruka na poškození neplatná. Vakuový průhledný plast obsahující výrobky by se neměl otevírat. Pokud je vakuový plast otevřený, záruka na rozbití bude neplatná.

Pojištění kryje balíček v případě ztráty, poškození nebo zabavení balíčku až do výše 568 USD bez dopravy a pojištění.

Pojištění nebude vyplaceno, splátka bude možná až do výše 568 USD

Bude provedena jediná maximální objednávka doporučení, pokud vrácený balíček narazí na nový problém, společnost Mega-steroids.com nemusí za výše popsaných podmínek vrátit třetí balíček.

Krytí našeho pojištění se nevztahuje na všechny země, takže pokud nedokončíte svůj košík, pokud nemáte možnost zvolit si možnost pojištění, znamená to, že se na něj vaše země nevztahuje.

Ve všech případech zasílání zásilek nese náklady na dopravu vždy zákazník.

ČLÁNEK 5 - REZERVA MAJETKU

Mega-steroids.com si ponechává plné vlastnictví položek zakoupených uživatelem internetu, dokud uživatel internetu nesplní všechny povinnosti, a to zejména do zaplacení objednávky.

ČLÁNEK 6: ZÁKAZNÍKOVÁ SLUŽBA

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nákupu na webových stránkách sítě Mega-steroids.com je možné se obrátit na středisko péče o zákazníky: e-mailem a kontaktem.

ČLÁNEK 7 - ENTIRETY

Tyto podmínky prodeje jsou tvořeny všemi ustanoveními, která obsahují. Neschopnost kdykoli využít jakéhokoli ustanovení těchto ustanovení nemůže později uplatnit vzdání se těchto smluv. V případě postižení jednoho z nich zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

Vaše nastavení


Zavřít Modal
Otevřete modální
Mega-Steroids.com